برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Greenleaf
WEB-DL
IMDb 7.3/10 - 3714
ژانر: ,
در حال پخش - فصل : 5 - قسمت : 6
اولین نفر باشید 0٫00

دنیای نامفهوم خانواده Greenleaf و پراکندگی ممفیس megachurch ، اسرار تاریک و دروغ.

قسمت 6 از فصل 5 اضافه شد

دانلود سریال Greenleaf فصل 5

جستجوی زیرنویس آموزش دانلود
ورود به پوشه
فصل 0113 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV حجم : 295.97 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV حجم : 255.26 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV حجم : 246.57 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV حجم : 261.98 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV حجم : 230.12 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV حجم : 261.47 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV حجم : 249.42 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV حجم : 267.39 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV حجم : 285.65 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV حجم : 257.83 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV حجم : 240.88 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV حجم : 272.64 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV حجم : 280.88 MB
ورود به پوشه
فصل 0216 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 656.25 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 517.44 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 540.17 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 540.59 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 551.24 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 227.52 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 209.89 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 226.21 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 207.17 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 540.74 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 464.9 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 519.49 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 618.38 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 217.36 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 563.28 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 243.01 MB
ورود به پوشه
فصل 0313 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 185.3 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 214.93 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 165.39 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 194.04 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 172.99 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 203.17 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 201.36 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 239.13 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 171.87 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 210.75 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 185.7 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 213.81 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 176.87 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 206.19 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 189.22 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 226.04 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 162.92 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 221.34 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 157.54 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 209.84 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 156.27 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 207.79 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 174.01 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 234.57 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 161.52 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 261.88 MB
ورود به پوشه
فصل 0410 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 703.36 MB
کیفیت : 480p حجم : 157.63 MB
کیفیت : 720p حجم : 428.45 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 212.1 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 706.81 MB
کیفیت : 480p حجم : 179.15 MB
کیفیت : 720p حجم : 428.81 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 214.24 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 702 MB
کیفیت : 480p حجم : 169.03 MB
کیفیت : 720p حجم : 429.38 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 229 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 707.31 MB
کیفیت : 480p حجم : 162.6 MB
کیفیت : 720p حجم : 428.65 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 220.84 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 696.18 MB
کیفیت : 480p حجم : 158.31 MB
کیفیت : 720p حجم : 423.07 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 213.8 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 708.46 MB
کیفیت : 480p حجم : 166.32 MB
کیفیت : 720p حجم : 429.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 226.26 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 705 MB
کیفیت : 480p حجم : 158.25 MB
کیفیت : 720p حجم : 428.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 217.62 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 699.39 MB
کیفیت : 480p حجم : 177.78 MB
کیفیت : 720p حجم : 429.4 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 246.69 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 699.78 MB
کیفیت : 480p حجم : 170.86 MB
کیفیت : 720p حجم : 349.72 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 233.42 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 699.95 MB
کیفیت : 480p حجم : 161.19 MB
کیفیت : 720p حجم : 409.08 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 224.55 MB
ورود به پوشه
فصل 056 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 664.55 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 حجم : 428.86 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 178.5 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 324.5 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x265 حجم : 235.59 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 660.83 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 حجم : 430.18 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 182.02 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 328.29 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x265 حجم : 238.44 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 710.09 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 حجم : 456.51 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 189.65 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 347.02 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x265 حجم : 249.31 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 675.46 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 حجم : 447.11 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 182.26 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 329.98 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x265 حجم : 243.57 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 613.57 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 حجم : 387.06 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 165.86 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 298.09 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x265 حجم : 217.28 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 606.28 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 382.05 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 161.68 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 291.86 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 212.62 MB
3 برنده و 9 نامزد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

5
دیدگاه بگذارید

avatar
2 موضوعات نظر
3 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
3 نویسنده های نظر
کیاYasinTAYLOR نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
TAYLOR
مهمان
TAYLOR

من قلبم داره از جا کنده میشه من عاشق تر از عاشق این سریالم اگه بشه شما که همیشه محبت می کنید با کاراتون تو سایت مارو انگت به ا گذاشتید ! این سریالو فول 1080 بذارین خیلی ممنون میشم !

Yasin
مدیر

فعلا امکانش نیس دوست عزیز عذرخواهم

TAYLOR
مهمان
TAYLOR

کاملا درک می کنم سرعت فعلا افتضاحه ! منم خودم کارم بیشتر با اینترنته کاملا درک می کنم وضعیتو ولی کلا گفتم هروقت موقعیتشو پیدا کردید!

TAYLOR
مهمان
TAYLOR

هنوز امکانش پیش نیومده 1080 بذارین لینکهارو محبت کردین فصل 4 رو 1080 گذاشتید بقیه رو هم محبت کنید درخواست قبلیم قبل عید بوده ! با تشکر از شما و سایت عالیتون

کیا
مهمان
کیا

سلام تازگیا خیلی دیر به دیر آپدیت میشید سریالهارو با تاخیر یکی دو روز میذارید
ممنون میشیم مثل قبل سریع بذارید

Greenleaf, دانلود Greenleaf, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Greenleaf, دانلود رایگان سریال Greenleaf, سریال Greenleaf کامل , دانلود سریال Greenleaf با لینک مستقیم, دانلود سریال Greenleaf با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Greenleaf 2016 با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Greenleaf 2016, دانلود سریال Greenleaf بدون سانسور,

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Greenleaf بدون سانسور

دانلود سریال Greenleaf با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
بزودی تمام مشکلات مربوط به دانلود و تبلیغات آزار دهنده رفع خواهد شدصفحه اینستاگرام ما
+