برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Money Heist
2160p
IMDb 8.4/10 - 254449
در حال پخش - فصل : 4 - قسمت : 8
90 رای 8٫61

یک گروه از سارقان بسیار عجیب و غریب به کارخانه موندا و تیمبر حمله میکنند تا کامل ترین سرقت در تاریخ اسپانیا را انجام دهند و 2400 میلیون یورو را بدزدند ...

قسمت 08 از فصل 04 اضافه شد

دانلود سریال Money Heist فصل 4

دانلود سریال La Casa de Papel فصل 4

دانلود سریال کارخانه موندا و تیمبر فصل 4

دانلود سریال زرادخانه سلطنتی فصل 4

دانلود سریال سرقت پول فصل 4

 

***

دانلود زیرنویس فارسی فصل 4

 

کیفیت WEBRip 2160p 4K X265 | TrollUHD / HDR اضافه شد(فصل 4)

جستجوی زیرنویس
ورود به پوشه
فصل 0113 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 732.70 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 186.10 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 350.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 207.47 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 636.32 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.75 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 179.99 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 781.14 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 198.43 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 350.32 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 221.00 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 793.09 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 201.47 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 350.45 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 224.34 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 659.26 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 167.45 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.50 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 186.58 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 672.49 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 170.83 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.66 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 190.28 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 739.94 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 187.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 350.33 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 209.42 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 675.65 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 171.63 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.56 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 191.19 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 658.30 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 167.22 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 186.17 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 843.81 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 214.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 238.81 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 655.44 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 166.51 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 185.04 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 672.34 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 170.81 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.63 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 190.20 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 849.32 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 215.79 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.27 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 240.35 MB
ورود به پوشه
فصل 029 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 623.26 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 153.52 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.43 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 167.76 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 603.56 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 148.66 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 162.58 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 636.21 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 156.67 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.49 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 171.30 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 734.13 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 180.83 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 350.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 197.47 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 621.98 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 153.19 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.42 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 167.36 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 659.21 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.31 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 350.56 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 177.49 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 636.49 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 156.76 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.44 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 171.32 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 711.90 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 175.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 350.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 191.74 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 643.87 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 158.52 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 300.12 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 173.50 MB
ورود به پوشه
فصل 038 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 746.23 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 389.03 MB
کیفیت : Web-dl 480p x265 حجم : 103.72 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 178.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 306.75 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 355.97 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 616.27 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 321.55 MB
کیفیت : Web-dl 480p x265 حجم : 85.69 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 147.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 200.48 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 294.04 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 727.35 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 379.10 MB
کیفیت : Web-dl 480p x265 حجم : 101.00 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 173.73 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 251.93 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 347.07 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 641.18 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 333.95 MB
کیفیت : Web-dl 480p x265 حجم : 88.99 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 153.11 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 209.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 305.92 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 735.29 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 383.13 MB
کیفیت : Web-dl 480p x265 حجم : 102.10 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 175.61 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 251.29 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 350.85 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 690.17 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 359.84 MB
کیفیت : Web-dl 480p x265 حجم : 95.96 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 164.80 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 227.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 329.29 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 663.48 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 345.84 MB
کیفیت : Web-dl 480p x265 حجم : 92.27 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 158.47 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 232.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 316.63 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 858.28 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 447.08 MB
کیفیت : Web-dl 480p x265 حجم : 119.31 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 204.92 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 285.82 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 409.48 MB
ورود به پوشه
فصل 048 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 2160p 4K X265 | TrollUHD / HDR حجم : 6.78 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 GHOSTS حجم : 1.98 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 844.6 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 223.14 MB
کیفیت : WEB 480p x265 حجم : 135.76 MB
کیفیت : WEB 720p x264 EDHD حجم : 1.17 GB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 445.17 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 309.44 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 2160p 4K X265 | TrollUHD / HDR حجم : 5.17 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 GHOSTS حجم : 1.53 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 572.26 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 157.43 MB
کیفیت : WEB 480p x265 حجم : 100.86 MB
کیفیت : WEB 720p x264 EDHD حجم : 934.11 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 304.43 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 218.54 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 2160p 4K X265 | TrollUHD / HDR حجم : 6.04 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 GHOSTS حجم : 1.2 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 472.79 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 130.95 MB
کیفیت : WEB 480p x265 حجم : 83.58 MB
کیفیت : WEB 720p x264 EDHD حجم : 627.97 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 247.95 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 175.87 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 2160p 4K X265 | TrollUHD / HDR حجم : 7.44 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 GHOSTS حجم : 1.37 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 647.88 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 179.2 MB
کیفیت : WEB 480p x265 حجم : 113.86 MB
کیفیت : WEB 720p x264 EDHD حجم : 817.32 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 343.89 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 240.92 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 2160p 4K X265 | TrollUHD / HDR حجم : 6.2 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 GHOSTS حجم : 1.37 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 612.95 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 162.31 MB
کیفیت : WEB 480p x265 حجم : 100.89 MB
کیفیت : WEB 720p x264 EDHD حجم : 811.11 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 319.68 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 207.78 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 2160p 4K X265 | TrollUHD / HDR حجم : 6.34 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 GHOSTS حجم : 1.2 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 582.96 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 159.76 MB
کیفیت : WEB 480p x265 حجم : 100.72 MB
کیفیت : WEB 720p x264 EDHD حجم : 732.07 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 304.68 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 206.81 MB
قسمت 07
کیفیت : WEBRip 2160p 4K X265 | TrollUHD / HDR حجم : 7.72 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 GHOSTS حجم : 1.54 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 729.91 MB
کیفیت : WEB 480p x265 حجم : 122.07 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 218.12 MB
کیفیت : WEB 720p x264 EDHD حجم : 957.5 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 381.66 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 267.77 MB
قسمت 08
کیفیت : WEBRip 2160p 4K X265 | TrollUHD / HDR حجم : 9.42 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 GHOSTS حجم : 1.7 GB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 849.23 MB
کیفیت : WEB 480p x265 حجم : 141.42 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 226.58 MB
کیفیت : WEB 720p x264 EDHD حجم : 1 GB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 444.02 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 310.11 MB
۲۲ برنده جایزه ۲۰ نامزدی شد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

150
دیدگاه بگذارید

avatar
82 موضوعات نظر
68 پاسخ ها این موضوع
3 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
95 نویسنده های نظر
AliاحسانSsعلیرضا جابریnaeim نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
djfarhad
کاربر
djfarhad

سلام، لطفن این سریال رو هم بذارید که نقش پروفسور همین سریال توش بازی میکنه
https://www.imdb.com/title/tt8297022/

shahab
مهمان
shahab

امتیازش که پایینه !!!!!!!!!!!! ارزش وقت گذاشتن داره؟؟؟

ley
مهمان
ley

عالیهههههههه

ناهید
مهمان
ناهید

عالیه بدون سانسور ببینی بهتره

احسان خادمیان
مهمان
احسان خادمیان

سلیقه ها متفاوته. اما من لذت بردم

amir
مهمان
amir

خداست

Ashkan
مهمان
Ashkan

چی میگی>؟؟ … سریاله این

Intromer
مهمان
Intromer

حرف نداره حرف نداره موتادش میشی میخوای 10 بار 20 بار تمومش کنی ارزش داره بشین ببین

Ss
مهمان
Ss

کدوم خری به این شااااهکاااار امتیاز پایین داده؟؟؟صد از ده هم کمشه خانه کاغذی به خدا

meysam
مهمان
meysam

سلام . فصل جدید قرار بود امروز پخش بشـه ” کی برای دانلود قرار میگیره ؟؟

علیرضا
مهمان
علیرضا

هفته ای یه قسمت یا فصل رو کامل رو میزارید؟

Angel
مهمان
Angel

لدفاااا هرچه زودتر بزارین که دل تو دلم نییس😁😁

علیرضا
مهمان
علیرضا

فصل چهارم با زیر نویس انگلیسی میزارین یا فارسی ؟

hosi
مهمان
hosi

حدود ساعت چند میزارید فصل چهار رو؟؟؟

Arcalan
مهمان
Arcalan

Emruz montazer season 4 bashim?

امیر
مهمان
امیر

فصل 4 اومده کی میزارین پس؟؟؟

عرفان
مهمان
عرفان

ساعت چند فصل 4 گذاشته میشه؟

مهدی
مهمان
مهدی

ببخشید سریال و امرز بزارید زیر نویس کی میاد؟

دانیال
مهمان
دانیال

با زیرنویس میزارید؟؟

Shayan
مهمان
Shayan

ببخشید منتشر که کردید زیرنویس فارسی هم داره؟

مهدی
مهمان
مهدی

زیر نویس فصل چهار کی قرار میگیره؟

آریا
مهمان
آریا

خیلی ممنون، از صبح تا حالا هی توی سایتهای مختلف سر میزدم و شما سریعتر از همه سایتها فصل 4 را گذشتید، دمتون گرم

Hamid
مهمان
Hamid

خیلی ممنون از سایت خوبتون

ali
مهمان
ali

سلام محتوای سایت سانسور شدس؟

shirin
مهمان
shirin

سلام فصل 4 سریال رو کی با زیر نویس فارسی میزارید؟

محمد
مهمان
محمد

سلام کیفیت 1080p نمیزارید؟

erfglw
مهمان
erfglw

با این سرعت نت چطوری دانلود میکنی 😂

امیر
مهمان
امیر

زیرنویس فصل ۴ رو کی میدین؟

Mahdi
مهمان
Mahdi

واااای باورم نمیشه به این سرعت کل فصل 4 رو گذاشتید !!!
بابا دمتون گرم بهترینید !!

فرناز
مهمان
فرناز

سلام. ممنونم که این همه سریع گذاشتید. دیگه داشتم واقعا ناامید می‌شدم.

foosd
مهمان
foosd

مرسی سرعت (((((:

سجاد
مهمان
سجاد

سلام فیلم ک سانسور نیس؟

frnz
مهمان
frnz

زیر نویس فارسی هم امروز میزارین؟

1234
مهمان
1234

زیر نویسش کی میاد؟

hamed
مهمان

اقا هروقت نسخه ده بیت 1080 x265 psa اومد حتما قرار بدید
ممنون

محمد
مهمان
محمد

سلام زیر نویسش فارسیش معلومه کی میزارید؟

Angel
مهمان
Angel

زیرنویس کی میزارین؟🙁

mehdi sayahi
مهمان
mehdi sayahi

سلام زیرنویس فارسی فصل ۴ کی میاد؟

ایلیا
مهمان
ایلیا

آقا این چرا وسط فیلم یهو وا میسه صدا میاد ولی تصویر وای میسه انگار خش داره ای بابا

Yasin
مدیر

کدوم قسمت ؟؟

milad
مهمان
milad

سلام و تشکر از وبسایت خوبتون.
زبان انگلیسیشو نمیزارید آیا؟

Money Heist, دانلود Money Heist, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Money Heist, دانلود رایگان سریال Money Heist, سریال Money Heist کامل , دانلود سریال Money Heist با لینک مستقیم, دانلود سریال Money Heist با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Money Heist 2017 با زیرنویس فارسی, دانلود سریال money heist فصل اول,دانلود سریال money heist دوبله,دانلود سریال money heist فصل 3,دانلود سریال money heist فصل دوم,دانلود سریال money heist با زیرنویس فارسی,دانلود سریال money heist فصل چهارم,دانلود سریال money heist با دوبله فارسی,دانلود سریال money heist زیرنویس,دانلود سریال money heist دوبله فارسی بدون سانسور فصل سوم,دانلود سریال money heist فصل ۳,دانلود سریال money heist فصل دوم دوبله فارسی بدون سانسور,دانلود سریال money heist فصل 1,دانلود سریال money heist با دوبله فارسی بدون سانسور,دانلود سریال money heist با دوبله انگلیسی,دانلود سریال money heist دوبله فارسی فصل دوم,دانلود سریال money heist فصل 2,دانلود سریال money heist x265,دانلود سریال money heist موجو,دانلود سریال money heist/la casa de papel,دانلود سریال money heist با لینک مستقیم

| | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Money Heist بدون سانسور

دانلود سریال Money Heist با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
بزودی تمام مشکلات مربوط به دانلود و تبلیغات آزار دهنده رفع خواهد شدصفحه اینستاگرام ما
+