برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Room 104
WEBRip
IMDb 6.1/10 - 4646
در حال پخش - فصل : 4 - قسمت : 2
اولین نفر باشید 0٫00

این مجموعه آنتولوژی که جدیدترین اثر برادران دوپلاس می باشد دارای فضایی دراماتیک، سورئال و البته جُنگ‌گونه است که بر روی اتاق خاصی از یک هتل معمولی آمریکایی تمرکز دارد و داستان مهمان هایی که به این اتاق می آیند را روایت میکند...

دانلود رایگان سریال Room 104

قسمت 02 از فصل 04 اضافه شد

جستجوی زیرنویس آموزش دانلود
ورود به پوشه
فصل 0112 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 63.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 166.64 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 68.33 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 68.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 176.82 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 75.58 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 71.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 193.64 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 81.98 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 72.99 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 69.4 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 182.09 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 87.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 92.6 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 202.6 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 100.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 105.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 172.47 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 73.08 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 77.82 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 187.74 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 85.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 87.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 190.5 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 79.97 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 83.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 194.38 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 83.53 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 84.1 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 210.82 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 83.83 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 87.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 154.99 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 79.73 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 84.22 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 195.6 MB
ورود به پوشه
فصل 0212 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 72.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 91.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 192.02 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 54.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 68.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 175.48 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 94.67 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 119.3 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 213.18 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 63.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 79.52 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 170.86 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 64.01 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 80.94 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 210.42 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 89.38 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 117.43 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 187.27 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 92.23 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 119.61 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 168.49 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 53.97 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 70.81 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 151.13 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 54.7 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 68.68 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 161.21 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 66.09 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 84.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 200.3 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 93.91 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 117.95 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 190.75 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 88.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 112.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 195.16 MB
ورود به پوشه
فصل 0312 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p حجم : 267.89 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 207.29 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 59.23 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 246.19 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 75.12 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p حجم : 378.37 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 215.5 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 66.86 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 238.87 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 82.35 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p حجم : 487.52 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 347.74 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 93.93 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 301.6 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 121.39 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p حجم : 395.17 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 244.09 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 67.18 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 269.19 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 83.31 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB 1080p حجم : 338.87 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 193.99 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 61.28 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 225.07 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 72.59 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p حجم : 425.49 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 212.19 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 67.95 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 255.48 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 80.31 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB 1080p حجم : 424.74 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 541.95 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 99 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 261.23 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 140.03 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB 1080p حجم : 425.21 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 177.48 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 53.06 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 225.29 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 63.94 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB 1080p حجم : 425.39 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 166.35 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 48.37 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 133.94 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 57.31 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p حجم : 338.02 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 186.77 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 52.29 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 234.53 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 66.01 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB 1080p حجم : 425.26 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 109.5 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 60.53 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 248.1 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 74.85 MB
قسمت 12
کیفیت : WEB 1080p حجم : 461.3 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 327.54 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 103.57 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 209.44 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 124.62 MB
ورود به پوشه
فصل 042 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 497.47 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 243.54 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 102.93 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 195.79 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 128.96 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 294.45 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 162.38 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 73.12 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 135.89 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 89.6 MB
7 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 موضوعات نظر
0 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
1 نویسنده های نظر
م ملکی نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
م ملکی
مهمان
م ملکی

خوبه ولی پایانش نسبتا قابل حدسه. شایدم چون خیلی وقته داره پخش میشه خلاقیتشون ته کشیده و داستاناشون به خوبی اوایلش نیست… البته من اولاشو هم ندیدم… ولی به هرحال HBO چیز مزخرف نمیسازه احتمالا…. یه چیز تو مایه های Inside No. 9 هست. 

Room 104,دانلود Room 104,دانلود سریال Room 104,دانلود رایگان سریال Room 104,پیشنمایش سریال Room 104,خلاصه سریال Room 104,دانلود سریال ترسناک Room 104,دانلود سریال هیجانی Room 104,دانلود Room 104 کیفیت عالی,فصل سوم Room 104,فصل 3 قسمت 1 سریال Room 104,دانلود رایگان و مستقیم سریال Room 104,دانلود سریال,دانلود سریال Room 104 قسمت 1,Room 104,دانلود مستقيم سریال Room 104 قسمت 1,دانلود رايگان و مستقيم سریال Room 104,دانلود زيرنويس سریال Room 104,خلاصه سریال خارجي Room 104 قسمت 1,نقد سریال Room 104,عکس هاي سریال Room 104 قسمت 1,سریال خارجي Room 104,دانلود سریال,دانلود سریال اتاق 104 قسمت 1,اتاق 104 قسمت 1,دانلود مستقيم سریال اتاق 104 قسمت 1,دانلود رايگان و مستقيم سریال اتاق 104,دانلود زيرنويس سریال اتاق 104 قسمت 1,خلاصه سریال خارجي اتاق 104,نقد سریال اتاق 104,عکس هاي سریال اتاق 104 قسمت 1,سریال خارجي اتاق 104,دانلود سریال,دانلود سریال Room 104 قسمت 2,Room 104,دانلود مستقيم سریال Room 104 قسمت 2,دانلود رايگان و مستقيم سریال Room 104,دانلود زيرنويس سریال Room 104,خلاصه سریال خارجي Room 104 قسمت 2,نقد سریال Room 104,عکس هاي سریال Room 104 قسمت 2,سریال خارجي Room 104,سریال Room 104 قسمت 3,دانلود فصل 1 قسمت 3 سریال Room 104

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Room 104 بدون سانسور

دانلود سریال Room 104 با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
بزودی تمام مشکلات مربوط به دانلود و تبلیغات آزار دهنده رفع خواهد شدصفحه اینستاگرام ما
+